Göm menyn

729G24 Fördjupningskurs i människa-teknikinteraktion

Examination

Kursen examineras genom Projekt (5 HP) och en Reflektionsuppgift (1 HP):

Projekt

Projektarbetet innehåller fyra delmoment:

  • Projektplan
  • Projektrapport
  • Projektpresentation
  • Opposition

Projektplan och projektrapport

Projektplanen ska skrivas enligt IEEEs projektmall. Projektrapporten ska organiseras som en standardrapport, dvs den ska beskriva bakgrunden till projektet, dess mål, metoder samt resultat och slutsatser. I rapporten ska även finnas ett appendix där projektplan och projektresultatet för det fiktiva företaget beskrivs. Omfånget på rapporten blir den mellan 20-50 sidor (projektberoende). Delar av projektplanen integreras i projektrapporten (Appendix).

Projektpresention och opposition

Presention och opposition görs enligt följande:

(1) Projektgruppen presenterar metoder och resultat från sitt projekt under c:a 20 minuter. Målet med projektet, projektmetodik, planer, leverabler, riskhantering mm samt slutresultat (produkten) diskuteras.

(2) Opponentgruppen presenterar kritik på de valda ansatserna. En PPT-presentation eller motsvarande visas med utgångspunkt från projektrapporten och annat material som erhållits från projektgruppen. Seminariet fortsätter därefter en diskussion mellan projekt- och oppositionsgrupp om projektet (15-20 min totalt).

Det är obligatorisk närvaro på alla seminarier. Projektrapporterna skickas till varandra i ett format (exempelvis Word.doc) så att opponentgruppen kan ta fram figurer, fotografier och skärmdumpar till sin PPT.

Reflektionsuppgift : Individuell skriftlig självbedömning

En individuell skriftlig självbedömning ska lämnas till examinator. Rapporten – som ska vara mellan två till fyra A4 sidor lång – ska innehålla reflektioner kring det egna lärandet i projektdelen i kursen. Formatet är fritt (essä). En del innehåller, förslagsvis, en reflektion rörande projekthanteringprojektmetodiken samt en del behandlar problemställningar inom projektarbetet som ni upplevt som givande. Exempelvis kan beskrivas hur ni upplevt problem i projektarbetet, lärt något av detta och hur ni istället skulle vilja jobba. Rapporten kan även innehålla reflektioner kring sammansatta kognitiva system, handikappvetenskap, språkteknologi eller interaktionsdesign. En väl skriven text tar alltså upp både reflektioner kring projektet/metodiken samt lärandet kring teori, metod och tillämpning.


Sidansvarig: Magnus Bång
Senast uppdaterad: 2015-08-13