729G20
Lokalisering, översättning & terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet
OH-bilder och material

Schema för HT-16 enligt TimeEdit.

Obs 1: Seminarierna den 7 och 14 oktober har flyttats till 6 resp. 13 oktober kl 13-15. Lokal: Hus E: Herbert Simon.

Obs 2: Fredag den 21 oktober är det inget seminarium. Den fredagstiden kan t.ex. användas för laborationen.

Obs 3: Till undervisningstillfällen som markerats med * ska angiven litteratur vara inläst i förväg och diskussionsfrågor inlämnade till Lars senast kvällen innan.

Typ Innehåll Tid PlatsFöreläsare
Kursintroduktion, Översättningsteori I
Ingo (valda delar) och Newmark (kap. 1-5)
må 3 okt 13-15 A302 Lars
Översättningsteori II
L. Wollin: "Translation in a European community -- an old story"
E. Nida: "Principles of Correspondence"
M. Gellerstam: "Om svenskan i översättningar"
Newmark: kap. 7-8
ti 4 okt 8-10 D33 Lars
Sem* Lokalisering
Fry and Lommel: LISA - The Localisation Industry Primer (pdf)
Dunne: "Localization",
Pym: "What Localization Models Can Learn From Translation Theory"
to 6 okt: 13-15 Hus E: Herbert Simon
Sem* Terminologi
Cabré: "Terminology today",
Karlsson: "Web site, sajt eller webbplats. Att skapa svenska datatermer"
Warburton: "Terminology Management"
Ingo, sid 100-108
må 10 okt 13-15 A310
Gäst Terminologiarbete i praktiken to 13/10 13-15 Hus E: Herbert Simon Magnus Merkel
Gäst Lokalisering i praktiken må 17 okt 13-15 E328 Martin Agfors
Le Inför laborationen må 17 okt 15.30-17 (OBS! ny starttid) E-huset 3G:485 Cassandra Svensson
Labbar   3G:485; Maskin bokas här   Cassandra e.ö
Gäst Undertextning
Förberedelse: sid 1-20 i Ivarsson:
Undertextning: Kvalitetsskillnader mellan professionella översättare och amatörer.
må 24 okt 13-15 E328 Lars Jämterud
Sem* Datorstöd för översättning I
M. Kay: "The Proper Place of Men and Machines in Language Translation."
D. Arnold: "Why translation is difficult for computers"
I. Garcia: "Computer-aided Translation"
fr 28 okt 10-12 E328
Sem* Datorstöd för översättning II
K. Warburton: "Globalization and Terminology Management"
Koponen et al: "Post-editing time as a measure of cognitive effort" (pdf)
Green: "Lilt vs. SDL Trados: Productivity Pilot Study" (text)
må 31 okt 13-15 A311
Sem* Översättningsteori III
R. Jakobson: On Linguistic Aspects of Translation.
W. Benjamin: "The Task of the Translator"
L. Ahrenberg & M. Merkel: Språkliga effekter av översättningssystem.
Koppel & Ordan. 2009. Translationese and Its Dialects.
fr 4 nov 10-12 A310
Sem Genomgång av inlämnade översättningar
 
må 7 nov 13-15 A301 Lars
Sem Återlämning av hemtentor,
ev projektredovisningar
v.46-47 ? Lars


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2016-10-03