729G20
Lokalisering, översättning & terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet
OH-bilder och material

Nyheter och meddelanden HT-16

  • Ny hemtenta kommer att ges i vecka 2 2017. Den publiceras på kurshemsidan tisdag 10 januari kl. 13 och ska lämnas in senast fredag 13 januari kl. 17.
  • Datum och tid för inlämning av olika examinationsmoment är nu bestämda och kan ses på länken deadlines. Hemtentan kommer att publiceras på kurshemsidan tisdag 8/11 kl. 13.00.
  • Kursstart: Måndag 3 oktober kl. 13.15 i sal A302.


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2016-08-22