729G20
Lokalisering, översättning & terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet
OH-bilder och material

Kursansvarig och examinator

Lars Ahrenberg

Labhandledare

Cassandra Svensson

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Studierektor

Jalal Maleki

Gästföreläsare

  • Martin Agfors, frilansare/konsult
  • Magnus Merkel, Fodina Language Technology AB
  • Lars Jämterud, IKK, LiU


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2016-08-22