729G20
Lokalisering, översättning & terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet
OH-bilder och material

Deadlines 729G20 HT-16

Sista inlämningsdatum för olika uppgifter:

  • Fullgjord laborationsuppgift (labb på översättningsminne). Inlämning senast 26 oktober kl. 12.00.
  • Översättningsuppgift. Inlämning senast 1 november kl. 17.00.
  • Hemtentamen (i pdf-, odf- eller docx-format). Inlämning senast 11:e november kl. 17.00. Hemtentan publiceras tisdag 8/11 kl. 13.
  • Eventuella sammanfattningar av seminarieartiklar. Inlämning senast 7 november, kl. 12.00.


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2016-10-12