Göm menyn

729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap

Vetenskapsteori


För kursen 2019 är det sidorna på engelska som är aktuella. För de som vill ha litteratur på svenska går det bra att också följa länkarna på den svenska sidan.

Litteratur

Lars-Göran Johansson Introduktion till vetenskapsteorin. Thales 1999 och 2003.

Artiklar

Exempeltenta


Sidansvarig: Arne Jönsson