Göm menyn

729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap

Rapportdisposition


 • Preliminär titelsida
 • Innehållsförteckning(med kapitelrubriker och underrubriker)
 • Utkast till inledning:
  • Kort bakgrund
  • Problemformulering
  • Syfte med rapporten
  • Avgränsningar?
 • Minst ett valfritt textavsnitt som innehåller referenser. Gärna mer.
 • Sammanfattning av informstionssökning skall ingå som en integrerad del i rapportdispositionen

Sidansvarig: Arne Jönsson