Göm menyn

729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap

Presentationsschema


Rapportsammanfattningar från projekten:
  1. Can Different Instruction Methods and Previous Experience Affect User Performance in a Virtual Reality Environment?, S. Adolfsson, E. Bennerhed, C. Böhm, S. Rönnberg & E. Staaf
  2. Lärare om arbetet med stödinsatser för elever med uppmärksamhetssvårigheter, Linnea Bergsten, Fabian Isaksson, Molly Lundberg, Alice Rosberg, Ida Werelius
  3. Att underlätta vardagen: hur IoT kan hjälpa brukare och personal på autismboenden, Alicia Hagelberg, Ludwig Halvorsen, Hanna Johansson, Linnéa Hanson, Ebba Lindström, Julia Michailoff
  4. Application Playing Behavior patterns of Individuals with Intellectual Disability, Julia Birgersson, Gustav Cederblad, Hanna Fridholm, Johan Karlsson, Oscar Lundblad, Malin Spaniol
  5. Hur kul är det att spränga insekter? En undersökning av en spelmekanik i ett rörelsebaserat spel, Johannes André, Tore Haglund, Tobias Hamerslag, Alexandra Kammerland, Rickard Laine, Martin Lind
  6. Diskriminerar människor robotar baserat på könstillskrivning?, Emma Jonsson, Lisa Nilsson, Emma Samuelsson, Charlie Simonsson, Julia Skönvall & Anna Westin

Sidansvarig: Arne Jönsson