Göm menyn

729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap

Presentationsschema


Rapportsammanfattningar från projekten:
  1. Friendly Reader - Ett verktyg för att textsammanfattning, Frida Engslätt, Linda Hallström, Oskar Frisk, Johanna Rungårde, Sofia Berge, Frans Kullgren
  2. Distributional Semantics In A Word-Space For Opinion And Sentiment Mining Of The Swedish Web, Sarah Albertsson, Per Fallgren, Marcus Liw, Anna Persson, Johan Rittfeldt, and Daniel Toll
  3. Vikten av konsekvent terminologi - En ögonrörelsestudie om konsekvenserna av inkonsekvent terminologi mellan instruktion och gränssnitt, Benjamin Helmersson, Martina Nyberg, Madeleine Friman, Jimmy Hammarbäck, Cassandra Svensson Jacob Gavin
  4. How Markets Erode Moral Values - A pilot study of a conceptual replication, Alvinge, B., Forsgren, C., Lacava, S., Lindhe, F., Schnell, F., Svahnström, K. & Sävenryd, M.
  5. Jag har inte råd att slösa bort min tid på att tjäna pengar - En studie kring effekter av beslutsvinkling och preferenser inför val av pensionsålder, Alexander Brusmark, Jonathan Dandemar, Frida Jonsson, Astrid Karlsson, Mindy-Li Nixon & Christina von Tell
  6. Digitalisering av enkätstudie, Linnea Tyni, Albin Rimming, Gabrielle Silfver, Fredrik Ejdemo Wahlman, Sussio Von, Makrus Fritz

Sidansvarig: Arne Jönsson