Göm menyn

729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap

Projektrapporter 2002


Rapportsammanfattningar från projekten:
  1. BakoMaten - så allt inte blir pannkaka - Visioner om ett minneshjälpmedel vid matlagning för personer med mild Alzheimers sjukdom Karin Andersson, Hanna Högberg, Saara Keränen, Elin Larsson och Suzana Tomicic
  2. SkrivLätt - en undersökning av möjligheterna att utveckla ett datoriserat hjälpmedel för framställning av lättlästa texter Jenny Davidsson, Therese Lönnborg, Åsa Nyberg, Sara Stymne, Karin Wahlberg och Stefan Ventura
  3. Symboltolkning - en undersökning om kulturella skillnader Isabelle Kizling, Sara Lindstedt, Ulrica Matthed, Elin Westlund och Mattias Wickberg
  4. E-lärande på djupt vatten - Hur lärstilar attityd och närvaro påverkar prestationen i lärstilsanpassade program Nils Ackerholm, Maria Brenner, Annika Larsson, Eva Lena Rodriguez och Susanne Wedin
  5. Frihet på burk? Omständigheter kring införandet av ett webbaserat läromedel i gymnasieskolans matematik- och fysikundervisning Anneli Fogel, Mattias Gustavsson, Sofia Helgegren, Erik Larsson, Peter Moberg, Björn Nilsson och Daniel Norén
  6. Ett rop på hjälp - användarstöd i praktiken Thomas Drost. Åsa Elwér, Oskar Grindemyr, Sabina Jerrevång, Linda Kronqvist och Ida Lindgren
  7. Vad ska jag titta efter? - kontextens betydelse i en virtuell miljö Safia Ameur, Kristina Carlander, Kristin Grundström, Pernilla Hallberg och Kristin Lundgren


Sidansvarig: Arne Jönsson