Göm menyn

729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap

Informationssökning


Informationssökningen är integrerad i kursen. Informationssökningen redovisas som en del av projektarbetet i form av dokumentet Sammanfattning av informationssökningen. Sammanfattning av informationssökningen innebär att varje projektgrupp gemensamt sammanfattar sin genomförda informationssökning, utifrån sin frågeställning, till projektarbetet i löpande text. Sammanfattningen av informationssökningen lämnas in som en del av rapportdispositionen. Se dokumentet nedan för instruktioner och utgå från dessa redan när ni påbörjar er informationssökning. Grupperna ska boka in Mikael Rosell för ett handledningstillfälle på 30 min i informationssökning. För att boka fyll i nedanstående anmälan enligt instruktioner Handledningstillfället skall bokas in efter att gruppen har börjat söka efter information, vilket rimligtvis sker ungefär två till tre veckor efter att projektformuleringen skickats in.

Mikael ska vid handledningstillfället ge återkoppling på gruppens informationssökning och erbjuder även hjälp med tips om att skriva referenser, källvärdering eller upphovsrätt.

För godkänt projekt på kursen 729G19 skall man haft ett handledningstillfälle i informationssökning och sammanfattning av informationssökning ska vara godkänd.

Dokument: Resurslitteratur:
  • Neville, Colin (2010). The Complete Guide to Referencing and avoiding plagiarism. (Elektronic). New York: Open University Press. Tillgänglig: här.
  • Rumsey, Sally (2008). How to find information. (Elektronisk). New York: Open University Press. Tillgänglig: här

Sidansvarig: Arne Jönsson