Göm menyn

729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap

Examination


Vetenskapsteorin och forskningsmetodiken examineras genom tentamen. 3 poäng.

Projektet omfattar 9 poäng och examineras i tre delar. För godkänt projekt skall också sökplan och sammanfattning av informationssökning vara godkända.


Sidansvarig: Arne Jönsson