Göm menyn

729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap

Kontakta


Examinator

Arne Jönsson

Kursadministratör

Veronica Gunnarsson

Studierektor

Jalal Maleki, e-post jalal.maleki@liu.se


Sidansvarig: Arne Jönsson