Göm menyn

729G11 Artificiell intelligens II

Deadlines


Datum Moment
21 augusti Vid första handledningstillfället presenterar alla som har ett ämne kortfattat detta. Vid detta tillfälle ges också möjlighet till individuell handledning av alla lärare i kursen.
30 augustiMuntlig projektpresentation med angivande av några centrala referenser.
6 septemberSkriftlig disposition av projektet. Dispositionerna bytes mellan två studenter som granskar, och konstruktivt kritiserar, projektdispositionen.
12 septemberMöjlighet till individuell handledning.
17 septemberRapporten skickas in till Urkund. Senast klockan 8!


Sidansvarig: Arne Jönsson