Göm menyn

729G11 Artificiell intelligens II

Fördjupningsuppgift


Ni skall fördjupa er inom ett område inom AI. Arbetet skall redovisas individuellt men är ändå att betrakta som en form av grupparbete, dvs ni bör bilda diskussionsgrupper som tillsammans träffas och diskuterar ett gemensamt tema, men det skall sedan mynna ut i en individuell rapport och presentation.

Ämnen

Det finns två huvudtyper av projekt; litteraturstudie eller praktiskt arbete. Det praktiska arbetet kan t ex innebära implementering eller utvärdering av en teknik/ett system/etc. Ni får i princip välja att arbeta med vilket AI-ämne ni vill, teoretiskt, praktiskt, formellt, ett system, en teori etc. Fokus skall dock vara på att bygga intelligenta system.

Gamla presentationer finns att läsa på sidan med tidigare presentationer.

Litteratur

Ni skall noggrannt ha studerat det ämne ni valt. Det räcker inte med ett verk, utan ni måste söka efter mer information på egen hand. Det är viktigt att ni visar att ni läst in er, förstått problemet, lösningen och också bildat er en egen uppfattning.

Exempel på källor som ni kan använda för att hitta information är naturligtvis biblioteket, titta speciellt på bibliotekets kogvetsida där ni får tips om hur ni kan hitta information, en lång lista på on-line resurser och mycket mera. Lärare kan också tipsa om litteratur och har ibland också litteratur som ni kanske kan få låna för en kortare tid.

http://aima.cs.berkeley.edu/ai.html har Russel & Norvig samlat ett gäng länkar som kan vara en inkörsport. Det finns också mer specifika källor som kan vara bra utgångspunkter, framförallt andra AI-böcker, uppslagsverk som AI Encyclopedia, AI Handbook, och Foundations of Cognitive Science samt de antologier som finns. Titta också i kursbokens "Bibliographical and Historical Notes"-avsnitt som avslutar varje kapitel, samt i konferensrapporter (Proceedings) från AI-konferenser som t.ex. IJCAI, AAAI och ECAI. Det kan också vara lämpligt att surfa runt lite i WWW. Det finns t.ex. många diskussionsgrupper som kontinuerligt diskuterar AI-frågor.

Rapport

Fördjupningsuppgiften skall redovisas skriftligt i en redogörelse på cirka 10-25 sidor som tydligt sammanfattar det ämne som studerats, eller i kod och en kortare rapport om 5-15 sidor. Rapporten skall redovisa dels ämnet och den litteratur som använts och dels din ståndpunkt och de argument du har för den. Det skall tydligt framgå vilka som är dina åsikter och vilket som är åsikter framförda av forskare som diskuterat frågan och som finns redovisade i bakgrundsgenomgången.

Information om hur man skriver en rapport och hur man hanterar referenser finns i Lathund för rapportskrivning. Den struktur som beskrivs är dock inte helt tillämplig på en litteraturstudie. Ni behöver t ex inte beskriva metod och resultat. Titta istället på instruktioner för sammanfattningar som ger viss vägledning.

Redovisning

Rapporten ska vara PDF (.pdf). Vi kommer att använda Urkund för att hjälpa oss upptäcka eventuella plagiat och ni kan läsa mer om Urkund och hur det fungerar på www.urkund.se.

Skicka rapporten som en bifogad fil till arnjo82.liu@analys.urkund.se senast den 17/9 klockan 8. Låt ämnesraden lyda: 729G11 Fördjupningsuppgift. Döp filen till förnamn-efternamn.pdf. När ni skickat rapporten till denna adress skickar Urkund rapporten vidare till lärarens vanliga mail-adress. Dessutom lagras en kopia hos Urkund för vidare bearbetning. Ni kommer att få ett automatgenererat svar från Urkund där systemet frågar om det får lagra en kopia av rapporten även efter att det bearbetat den klart. Detta för att i framtiden kunna upptäcka om någon försöker ta åt sig äran för det ni lagt ner arbete på. Sist i brevet finns en länk till en URL - vill ni inte att Urkund ska lagra ert papper klickar ni på länken, annars behöver ni inte göra någonting. Ni kan lagra brevet från Urkund som ett kvitto eller om ni senare vill radera rapporten från Urkunds databas.

Rapporten kommer sedan att läggas upp på kurshemsidorna.

Arbetet skall också presenteras 15 minuter (ca 10 minuter presentation och 5 minuter frågor) muntligt vid ett seminarium. Närvaro vid ungefär 75% av presentationerna.


Sidansvarig: Arne Jönsson