Göm menyn

729G11 Artificiell intelligens II

Läsanvisningar


Kursboken kan klassificeras i två olika kategorier:

  • 1 Normalt kursmaterialt. Detta är vad som huvudsakligen ingår i kursen.
  • 2 Kursivt kursmaterial. Detta är sådant som ni kan läsa antingen för att bättre förstå det som ingår i kursen eller läsas av rent intresse.

KapitelViktEventuell kommentar
4.1.41
11.1-11.31
11.4-11.52
121
131
14.1-14.4.11
14.4.2-14.82
152
162
172
18.1-18.31
18.4-18.122
19.11
19.2-272


Sidansvarig: Arne Jönsson