Göm menyn

729G11 Artificiell intelligens II

Kursinformation


Syfte

Kursen artificiell intelligens 2 är en fortsättning på kursen Artificiell Intelligens 1 och syftar till ytterligare att visa hur man kan utnyttja kunskaper från andra områden inom kognitionsvetenskap för att konstruera intelligenta agenter.

Innehåll

Antal TypInnehåll
2FöreläsningPlanering
1LektionPlanering
3LaborationPlanering
2FöreläsningProbabilistisk logik
3FöreläsningMaskininlärning
3LaborationMaskininlärning
8SeminarierProjekthandledning
6SeminarierProjektpresentationer

Förkunskaper

Artificiell intelligens 1.

Organisation

Den teoretiska grunden presenteras och diskuteras på föreläsningar och lektioner. Ett urval av metoder och tekniker fördjupas genom praktiskt arbete i form av laborationer och övningar. En ytterligare fördjupning (teoretisk eller praktisk) görs i ett individuellt projekt.

Kurslitteratur

Stuart Russel, Peter Norvig Artificial Intelligence - A Modern Approach, Third Edition Prentice Hall, 2010.

Sidansvarig: Arne Jönsson