Göm menyn

729G11 Artificiell intelligens II

Examination


Kursen examineras med ett större projekt och en laborationsserie. Laborationsserien och projektet betygssätts. För G på kursen krävs godkänt projekt och godkänd laborationsserie. Närvaro vid 75% av projektpresentationerna krävs för godkänt projekt. För VG på kursen krävs utöver G även VG på antingen projektet eller laborationsserien.

Sidansvarig: Arne Jönsson