Göm menyn

729G10 Artificiell intelligens I

Läsanvisningar 3rd edition


Kursboken kan klassificeras i två olika kategorier:

  • 1 Normalt kursmaterialt. Detta är vad som huvudsakligen ingår i kursen.
  • 2 Kursivt kursmaterial. Detta är sådant som ni kan läsa antingen för att bättre förstå det som ingår i kursen eller läsas av rent intresse.

KapitelViktEventuell kommentar
11
21
31Glöm inte appendix A1
4.114.1.2 och 4.1.3 kursivt. 4.1.4 kommer i 729G11
4.2-4.52
5.1-5.31
5.4-5.82
6.1-6.31
6.4-6.52
71
81
91Avsnitten om logikprogrammering (9.4.2-9.4.5) kan läsas kursivt
121
10-112Kommer i 729G11


Sidansvarig: Arne Jönsson