Göm menyn

729G10 Artificiell intelligens I

Kursinformation


Syfte

Kursen artificiell intelligens är praktiskt inriktad och syftar till att visa hur man kan utnyttja kunskaper från andra områden inom kognitionsvetenskap för att konstruera intelligenta agenter.

Innehåll

Kursen presenterar ett antal angreppsätt för problemlösning och för representation och manipulation av kunskap.
AntalTypInnehåll
1 FöreläsningIntroduktion, Intelligenta agenter
1 Lektion Intelligenta agenter
2 LaborationEnkla intelligenta agenter
1 LektionModellbaserade intelligenta agenter
4 LaborationModellbaserade intelligenta agenter
2 FöreläsningarSökning
2 Laboration Sökning
3 FöreläsningarKunskapsrepresentation
1 LektionKunskapsrepresentation
4 LaborationKunskapsrepresentation

Förkunskaper

Kursen utgör en viktig länk mellan datavetenskap och övriga delar av kognitionsvetenskap. Den integrerar kunskaper från kurserna Programmering, Logik och Diskret matematik, Psykologi samt Lingvistik och förutsätter dessa som förkunskaper. Kursen förbereder kursen Artificiell Intelligens 2.

Organisation

Den teoretiska grunden presenteras och diskuteras på föreläsningar och lektioner. Ett urval av metoder och tekniker fördjupas genom praktiskt arbete i form av laborationer och övningar.

Tidsplanering

Kursen har 12 h föreläsning och du förväntas lägga 40 - 50 h av egen studietid för att inhämta det teoretiska materialet i kursen.
Kursen har också 18 h schemalagda laborationer med handledning samt 6 h laborationsförberedande lektioner. Här förväntas du lägga 60 - 120 h av egen studietid för att klara av laborationerna, mycket beroende på hur bra du klarade programmeringskursen.

Kurslitteratur

Stuart Russell, Peter Norvig Artificial Intelligence - A Modern Approach, Third Edition Prentice Hall, 2010.


Sidansvarig: Arne Jönsson