Göm menyn

729G10 Artificiell intelligens I

Examination


Kursen examineras med en skriftlig tentamen och en laborationsserie. För G på kursen krävs godkänd tentamen och godkänd laborationskurs. För VG på kursen krävs VG på tentamen.

Laborationerna betygssätts med G eller VG. Varje laboration med betyget VG ger 1 poäng för att uppnå betyget VG på tentamen. VG på laboration påverkar således inte betyget för G på tentamen, men kan ge maximalt 4 poäng för att uppnå betyget VG.


Sidansvarig: Arne Jönsson