Göm menyn

729G10 Artificiell intelligens I

Allmänt om laborationerna

OBS! På denna sida finns information och instruktioner som gäller för ALLA labbar. Dessa instruktioner upprepas inte nödvändigtvis i de enskilda labbinstruktionerna, men gäller för alla labbar.

I kursen Artificiell Intelligens (729G10) ingår det ett antal laborationsuppgifter.

Dessa datorövningar är avsedda att lösas i grupper om högst två personer. Syftet med dessa övningar är att belysa viktiga moment i kursen och därigenom bidra till en fördjupad förståelse av de problem som finns. Datorlaborationerna avser också att ge erfarenhet av att programmera större program och att kunna utgå från befintliga program. Det är viktigt att en grupps båda medlemmar förstår de lösningar som lämnas in och kan besvara eventuella frågor som en handledare kan ha.

Instruktioner

Labanmälan

Labanmälan görs i webreg. Utan anmälan i webreg kan vi inte rapportera in era resultat. Labbarna utförs i grupper om två personer.

Förberedelser

För att laborationerna ska kunna utföras på ett så smidigt sätt som möjligt, för både er och handledarna, krävs att ni förbereder er väl. I varje laborationsinstruktion finns en punkt som tar upp vad ni bör läsa in er på innan ni kommer till första laborationstillfället. Självklart förutsätts ni ha läst själva instruktionen till den aktuella laborationen innan ni kommer till första tillfället. Handledaren har rätt att prioritera andra studenter om ni inte gjort det.

Filer till labbarna hittar ni i Kursbiblioteket.

Länkar

Laborationsredovisning

Laborationerna ska redovisas på följande sätt:

  • Programkod ska redovisas både skriftligt på papper och via epost.
  • Diskussioner behöver enbart redovisas skriftligt på papper.
  • Skriftliga redovisningar ska lämnas in i ett s.k. laborationsomslag. All information ska fyllas i och varje gruppmedlem ska skriva under omslaget med kulspetspenna.

Programkoden ni lämnar in ska vara körbar i befintligt skick. Om den inte är det, oberoende av felets natur, ges en summarisk komplettering.

Labbar lämnas in skriftligt och kod skickas dessutom via e-post till Labbass.AI@gmail.com. De skriftliga inlämningarna görs antingen under labtid eller i facket utanför Jody Foos rum, E-huset våning 2. Se respektive labinstruktion för närmare instruktioner om vad som ska lämnas in.

När ni skickar er kod ska ämne/subject skrivas enligt formatet "729G10: Laboration 1 - kalpe123 och stisv123". Detta underlättar för labbassarna och minskar risken för att inlämningar sorteras bort av misstag.

Dödlinjer

Datum Tid Laboration Labbtillfällen
25/4 8.00 Laboration 1: Intelligenta agenter 2
4/5 8.00 Laboration 2: Intelligentare agenter 4
11/5 8.00 Laboration 3: Sökning 2
8/6 8.00 Laboration 4: Kunskapsrepresentation 4

Slutdeadline VT2012: 2012-08-17

Inlämninsdatumen i tabellen ovan innebär att en laboration som lämnats in senare än aktuellt datum saknar möjlighet att erhålla VG oavsett kvalité.

Till slutdeadline 2012-08-17 ska alla labbar och kompletteringar ha lämnats in under alla omständigheter, annars måste hela laborationskursen läsas om när tillfälle ges (normalt vid nästa kurstillfälle). Det rekommenderas att ha marginal till denna absoluta dödlinje.

Om en laboration ligger på gränsen mellan G och VG ges en möjlighet att komplettera till VG. Om detta är fallet framgår det av rättningen. VG-kompletteringar ska lämnas in max en vecka efter att ni fått tillbaka labben från er assistent.

Assistenten bör försöka rätta labbar som lämnats in innan dödlinjer inom två veckor från dödlinjen. Skulle detta inte ske, vänligen påminn assistenten. Om en lab lämnas in efter ordinarie dödlinje kan rättningen dra ut på tiden. Rättade labbar återlämnas huvudsakligen på labbtillfällen.

Betygssättning

På laborationerna kan betyget godkänt eller väl godkänt erhållas. För godkänt krävs att laborationen är redovisad enligt de krav som finns angivna i varje laborationsinstruktion. För väl godkänt krävs dessutom att ni har visat att ni kan koppla ihop teorin med praktiken, att ni kan föra egna resonemang och dra egna slutsatser efter era erfarenheter, och att programkoden innehåller genomtänkta funktionsnamn och en genomtänkt struktur. Betyget väl godkänt ges med andra ord efter en helhetsbedömning av redovisningen där alla delar är mer eller mindre lika viktiga.

Misstänkt fusk

Vi uppmuntrar diskussion och samarbete, men att kopiera andras arbete räknas som fusk och föranleder anmälan till diciplinnämnden. Diskussion och samarbete kan röra principer och generella problem, ej kod eller specifik lösning på en uppgift. Det är inte tillåtet att flera grupper gemensamt gör program och lämnar in dessa som egna lösningar. Vidare ska båda personerna i ett labbpar ha arbetat med alla uppgifter och kunna redogöra för samtliga uppgifter.

Vi kommer att i alla fall där vi misstänker att fusk förekommer rapportera fallet till universitetets disciplinnämnd. Hur stressig en situation än ter sig är det alltid bättre att kontakta berörda lärare och få förlängd tid, än att fuska genom att plagiera andras alster och riskera avstängning.


Sidansvarig: Arne Jönsson