Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

VT2 2018


Välkommen till webbplatsen för kursen 729G09 Språkvetenskaplig databehandling!

Mycket av vad vi vet, tycker och tänker finns uttryckt i språk, och allt mer av detta är tillgängligt i digital form. Språkvetenskaplig databehandling syftar till att representera, bearbeta och analysera språkliga data med hjälp av datorer. Denna kurs har som mål att ge en introduktion till grundläggande koncept och metoder inom detta område. Kursens fokus ligger på språkliga data i textform.

Senaste nytt...


2018‑03‑26  Kursomgång 2018
 

Välkommen till kursomgången 2018! Kursens webbsidor är nu uppdaterade och schemat är publicerat. Kursen kör igång med en ”uppvärmningsvecka” där vi repeterar programspråket Python och introducerar er till det tekniska ramverket som vi kommer använda för kursens laborationer. Första föreläsningen är 2018-04-04 13.15–15.00 i A36.Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2018-01-15