Göm menyn

729G06 Programmering och logik: Kursinformation

Mål

Målet med denna kurs är att du ska lära dig programmering och formell modellering. Efter kursen ska du känna dig hemma med logiska begrepp och modeller, och du ska kunna bygga program med en objektorienterad struktur.

Innehåll

Kursen består av två delar; en som tar upp logik och en som behandlar programmering.

Logik

I logikdelen får vi lära oss vad korrekta resonemang är och hur man gör dem. Du kommer att kunna imponera dina vänner genom att:

  • Formalisera reasonemang i första ordningens predikatlogik
  • Använda sanningstabeller och naturlig deduktion för att bevisa dina slutsatser
  • Skapa modeller för att motbevisa felaktiga resonemang

Programmering

Inom programmering tar vi upp verktyg som behövs för att kunna skapa lite större datorprogram:

  • Objektorienterad programmering
  • Grundläggande objektorienterad design
  • Grundläggande textbearbetning och filhantering
  • Programmering av grafik och interaktion
  • Tekniker för programdesign (skisser, diagram, pseudokod)
Programmeringsspråket som används är Python.

Organisation

Första halvan av kursen ägnas åt logik. Denna examineras i slutet av period 1. Andra halvan av kursen ägnas åt programmering. Den inleds med några föreläsningar och laborationer som examineras allt eftersom. Därefter tar ett individuellt programmeringsprojekt vid som examineras i slutet av terminen.

Logik

Undervisningen består av föreläsningar och lektioner. På föreläsningarna går vi igenom begreppen och dessa övas och tillämpas sedan på lektionerna. Förbered föreläsningarna genom att läsa i boken och lektionerna genom att göra de föreslagna övningarna i boken. Studenter förväntas arbeta med övningar på egen hand mellan tillfällen.

Programmering

De schemalagda momenten i programmeringsdelen består av föreläsningar och laborationer. Examinationen består av labbuppgifter och ett projekt. Se Examination för mer information. På föreläsningarna förklaras begrepp och principer för programmering och delvis systemutveckling. Dessa tillämpas i övningar som genomförs på lektionerna och laborationen/projektet.

För att lära sig programmera behövs mycket övning, både vid datorn och på papper. Förbered föreläsninagr och laboration genom att läsa igenom boken och de övningar som ska göras. Fundera på hur de kan lösas och skissa på papper.

Observera att du kommer att behöva jobba mer än den schemalagda labbtiden för att klara kursen. Efter kursens slut ges ingen handledning på laboration eller projekt.

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur

Kompletterande/Rekommenderad litteratur

Examination

Se länken "Examination" i menyn för information om examinationsmoment, betyg m.m.

Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2016-04-18