Göm menyn

729G06 Programmering och logik: Examination

Övergångsregler efter kursen upphört

Logik

 • Logikdelen examineras genom en skriftlig salstentamen torsdagen 2016-03-15 kl. 14-18
 • Första omtentamen ges 2016-05-13 kl. 14-18.
 • Andra omtentamen ges 2016-08-19 kl. 8-12.
 • Tentamen genomförs utan hjälpmedel, men ni kommer att ha tillgång till följande översikt över de grundläggande naturliga deduktionsreglerna.

Uppdatering 2016-05-19

De sista uppsamlingstentorna för 729G06 är följande datum:
 • 2016-10-07 kl. 14-18
 • 2016-12-09 kl. 14-18

TIPS! Du kan leta efter tentor via tentasökningen.

Programmering

 • Programmeringsdelen examineras genom laborationer som görs i par och ett projekt som görs individuellt.

Deadlines för programmeringen

Kod som skickas in ska vara körbar, dvs labbhandledaren ska inte behöva redigera koden för att kunna köra den. Kod som inte är körbar kommer ej att rättas.
 • Datum för första inlämning av laborationerna, se sidan med laborationsinstruktioner
 • Datum för första inlämning av projektet, se sidan med projektinstruktion
 • Kompletteringsdeadline för laborationer: 2016-06-06
 • Kompletteringsdeadline för projektet (projektbeskrivning) och uppsamlingstillfälle för laborationer: 2016-08-15
 • Uppsamlingstillfälle för projekt: 2016-09-26 (senaste redovisningsdatumet efter godkänd projektbeskrivning)

Betyg på kursen

Delmoment

 • På tentamen för Logik ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.
 • På laborationerna ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
 • På programmeringsprojektet ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Kursbetyg

 • För kursbetyget Godkänd krävs att alla tre delmomenten har betyget Godkänd.
 • För kursbetyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på både logiktentamen och programmeringsprojektet, samt att övriga momenten har minst betyget Godkänd.

Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2016-09-16