s
Göm menyn

729G04 Programmering och diskret matematik

Schema

Schema

För detaljschema, besök TimeEdit.

Översiktsschema

v. Python DM Labbtillf Labbgrp Inlämn
34 Intro Intro
35 FÖ 1, LE 1
36 FÖ 2, LE 2, LE+
37 FÖ 3, LE 3
38 FÖ 4, LE 4
39 LE+ Hemuppg
40 FÖ 1, FÖ 2 0.1, LA+
41 1.1, 2.1 Labb 1
42 FÖ 3, LE 1 2.2, 3.1 Labb 2
43
44 FÖ 4 3.2, 3.3, 4.1, LA+ Labb 3
45 FÖ 5, LE 2 4.2, 5.1, LA+ Labb 4
46 5.2, 5.3, LA+ Labb 5
47 FÖ 6, LE 3 6.1, LA+
48 FÖ 7, LE 4 6.2, 7.1, LA+ Labb 6
49 FÖ 8, LE 5 7.2, 8.1, LA+ Labb 7
50 8.2, LA+ Labb 8
51 Tenta

Sidansvarig: Evelina Rennes
Senast uppdaterad: 2012-08-13