s
Göm menyn

729G04 Programmering och diskret matematik

Föreläsningar

Föreläsningarsinformation dyker upp på denna sida under kursens gång.

Föreläsningar, diskret matematik

  Innehåll Ev bilder Läshänvisningar
Kursintro (18/8-2015) Administrativ info, introduktion till programmering och diskret matematik PDF Strandh, kap 1
DM1 Diskret matematik, modellering och datastrukturer, matematisk notation, mängdlära: mängder, delmängder, mängdoperationer, kardinalitet, venndiagram - Strandh, kap 3 (introduktion), 3.1, 3.3, 3.4 (ej underkapitel), Kuhlmann och Dahllöf kap 1, 2.1, 2.2
DM2 Tupler, kartesisk produkt mellan mängder, funktioner, rekursiva funktioner Strandh kap 3.2. Kuhlmann och Dahllöf kap 2.3, 2.4, 3.1 (introduktion), 3.1.1, 3.1.2
DM3 Relationer. Grafer: notation och begrepp: delgrafer, grannar, grad Strandh kap 2, 4, 5.1, 5,2.
Kuhlmann och Dahllöf kap 4 (introduktion), 4.1 (introduktion), 4.1.1, 4.1.2, 4.3. Khan Academy: Relations and functions
DM4 Forts. Grafer: promenad, stig, riktade, oriktade, träd. Algoritmer Strandh 5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.
Kuhlmann och Dahllöf kap 4.1.3-4.1.5, 4.2 (behöver ej kunna grannmatrisen), 5
Wikipedia: Dijkstras algoritm ("Algoritmbeskrivning" är överskådlig, läs även "Implementering")

Lektioner, Diskret matematik

  Innehåll Övningar
DM-LE1 Matematisk notation, mängdlära: mängder, delmängder, mängdoperationer, kardinalitet, venndiagram Övningar 1 Facit 1
DM-LE2 Tupler, kartesisk produkt mellan mängder, funktioner, rekursiva funktioner Övningar. Lösningsförslag
DM-LE3 Relationer. Grafer: notation och begrepp: delgrafer, grannar, grad Övningar 3, lösningsförslag
DM-LE4 Forts. Grafer: promenad, stig, riktade, oriktade, träd. Algoritmer (Dijkstra, modifikationer) Övningar 4, lösningsförslag

Föreläsningar, programmering

  Innehåll Bilder & länkar Kod
PY 1 Programmeringsspråk. Datatyper: siffror, text och listor. Hur man skriver en funktion. Modulen random. PDF (del 1), PDF (del 2) Codelor
PY 2 Mera funktioner. Villkorssatser, sanningsvärden, jämförelser och logiska operatorer. PDF Codelor
PY 3 Loopar: for-loopen och while-loopen. break och continue. nästlade loopar. PDF Codelor
PY 4 Turtle graphics, felsökning, generalisering, omfaktorering PDF Codelor, nästlad loop för stjärna
PY 5 Mer om variabeltilldening, Listmetoder, Vad är en algoritm?, Rekursion, kodstil i Python PDF
PY 6 Abstrakta datatyper, dictionaries och texteditorer PDF, Kort intro till IPython, Kort IPython tutorial Codela för dictionaries, Exempel på ADT för tabell
PY 7 Läsa och skriva från/till fil + repetition abstrakta datatyper PDF Exempelkod finns på föreläsningsbilderna
PY 8 Kort om labb 8, samt repetition PDF demonstrationskod från föreläsningen

Lektioner, programmering

  Innehåll Bilder Kod
PY-LE1 Loopar PDF Codelor
PY-LE2 Nästlade listor och loopar. Rekursion PDF kodskelett till lektionen, exempel-lösning till uppg 1 och 2
PY-LE3 Inför labb 6: ADT:er PDF
PY-LE4 Inför labb 7: filer PDF monster.py (orginal), monsterdb.py (orginal), monster.py (från lektion), monsterdb.py (från lektion)
PY-LE5 Inför labb 8: algoritmer och pseudokod PDF altgraph.py, lektion5.py

Sidansvarig: Evelina Rennes
Senast uppdaterad: 2015-12-03