s
Göm menyn

729G04 Programmering och diskret matematik

Kursinformation

Mål

Målet med denna kurs är att du ska lära sig grunderna i programmering och formell modellering. Efter kursen ska du känna dig hemma med grundläggande matematiska begrepp och programmeringsbegrepp, och du ska kunna bygga enklare program som till exempel genererar meningar, kan söka i eller sortera information, eller spela ett spel som Hangman.

Innehåll

Inom diskret matematik tar vi upp diskreta modeller som är ett sätt att representera data/information/kunskap som kan modelleras och bearbetas av datorprogram, t ex språk, en spelvärld, ett internt tillstånd hos en agent/robot. Exempel på diskreta modeller är mängder, grafer och träd. Vi tar också upp algoritmer som är ett sätt att lösa ett problem som kan implementeras av datorprogram, t ex tolkning/generering av språk, en schackdator, fotbollspelande robotar.

Inom programmering tar vi upp de grundläggande delar som behövs för att kunna skapa datorprogram:

  • datatyper/datastrukturer, t ex tal, strängar, tupler, listor, träd, uppslagsbaserade strukturer
  • funktioner
  • styrstrukturer, t ex sekvens, selektion, iteration, rekursion, villkor
  • algoritmer och datastrukturer, t ex för sökning, urval, omformning
  • enkel in- och utmatning

Vi tar också upp hur man går tillväga för att skapa program, t ex hur man skapar algoritmer och pseudokod, användning av diagram och hur man felsöker.

Programmeringsspråket som används är Python.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. På föreläsningarna förklaras grundläggande begrepp och principer och dessa övas och tillämpas sedan på laborationerna. Förbered föreläsningarna genom att läsa i boken.

För att lära sig programmera behövs mycket övning, både vid datorn och på papper. Förbered laborationer genom att läsa igenom boken och de övningar som ska göras. Fundera på hur de kan lösas och skissa på papper.

Observera att du kommer att behöva jobba mer än den schemalagda labbtiden för att klara kursen. Efter kursens slut ges ingen handledning på laborationer.

Kurslitteratur

Se separat sida om kurslitteratur.

Examination

Se separat sida om examination för information om examinationsmoment, betyg m.m.

Sidansvarig: Evelina Rennes
Senast uppdaterad: 2013-08-05