s
Göm menyn

729G04 Programmering och diskret matematik

Examination

Övergångsregler för 729G04 efter HT15

Denna sida har uppdaterats med information från övergångsreglerna för 729G04 som gäller i och med att kursen inte längre kommer att ges. Se Övergångsregler för 729G04.


Diskret matematik

Delen med diskret matematik examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift (UPG1) 1,5 hp. Ett urval av tidigare hemuppgifter hittar du på hemuppgiftssidan.

Info för kompletteringar av Diskret matematik efter kursslutet HT2015

Jody Foo är ansvarig lärare för examination av hemuppgiften i diskret matematik. Nedan följer datum för resterande tillfällen.

 • Vecka 35 2016. Hemuppgiften släpps 31 augusti (under eftermiddagen) och ska lämnas in 7 september (senast kl 23.59).
 • Vecka 43 2016. Hemuppgiften släpps 26 oktober (under eftermiddagen) och ska lämnas in 2 november (senast kl 23.59).
 • Vecka 2 2017. Hemuppgiften släpps 11 januari (under eftermiddagen) och ska lämnas in 18 januari (senast kl 23.59).

Inlämningsanvisningar

 • Namn, LiU-ID och personnummer ska innas högst upp på varje sida. Detta gäller ÄVEN digitala inlämningar.
 • Påbörja en ny sida för varje uppgift. Deluppgifter (a, b, c ...) behöver inte börja på ny sida. Gäller ÄVEN digitala inlämningar.
 • Det ska vara tydligt vilken uppgift som svaret hör till
 • Digital inlämning: PDF med dina svar skickas in till 729g04@ida.liu.se med ämnesraden Hemuppgift dittliuid [jodfo01] där du ersätter dittliuid med just ditt LiU-ID.
 • Pappersinlämning: Svar på papper lämnas i Jodys fack utanför hans dörr. Häfta ihop dina papper (att vika ena hörnet räknas inte).
 • Avvikelser från ovanstående som försvårar rättning kan leda till att inlämningen underkänns.

Hemuppgifter


Programmering

Programmeringsmomentet examineras genom laborationer 1,5 hp och en datortentamen 3hp. Information om inloggning till tentasystemet hittar du här: Tentainloggning SU-PUL. Datortenta görs i SU-PUL. Ett urval av tidigare programmeringstentor hittar du på tentasidan.

Datorsalstenta

I och med avveckling av kursen hålls tentan endast två gånger till utöver ordinarie tillällen (3 tillfällen). Sista ordinarie tentamenstillfälle var 2016-08-11. Återstående tentamenstillfällen hittar du nedan:

 • 25 november 2016
 • 6 januari 2017

Laborationer

Återstående inlämningstillfällen för laborationer i 729G04 är
 • under vecka 44, 2016
 • under vecka 2, 2017

Betyg på delmoment

 • tentamen för diskret matematik ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
 • laborationerna i programmering ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
 • datortentamen i programmering ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Betyg på kursen

 • För betyget Godkänd på kursen krävs att alla tre examinationsmoment har betyget Godkänd.
 • För betyget Väl godkänd krävs att datortentan har betyget Väl Godkänd och övriga moment har betyget Godkänd.

Sidansvarig: Evelina Rennes
Senast uppdaterad: 2016-10-26