Göm menyn

729A85 Objektorienterad programmering och Java

Kontakta


Examinator

Jonas Kvarnström

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Övriga lärare

Daniel Pettersson ( danpe975@student.liu.se )
Isak Horvath ( isaho220@student.liu.se )
Joel Kågemyr ( joeka960@student.liu.se )
Jonathan Falk ( jonfa001@student.liu.se )
Philip Rettig ( phire844@student.liu.se )

Studierektor

Peter Dalenius, e-post peter.dalenius@liu.se


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2018-06-07