Göm menyn

729A64 Profilfördjupning

Examination


Kursen är på 10 hp och görs på avancerad nivå. Den vetenskapliga bör höjden motsvara en magisteruppsats. Kursen examineras med en skriftlig rapport. Rapportens utforming skall följa etablerad vetenskaplig praxis för det område inom vilken arbetet utförts. Om arbetet har godkänts för publicering i en lektörsbedömd konferens eller tidskrift kan denna publikation ersätta en profilfördjupningsrapport, om handledare och examinator finner detta lämpligt. Eftersom bedömningsprocessen för vetenskapliga publikationer ibland är väldigt lång kan även en insänd publikation accepteras om handledaren bedömer att arbetet kommer att accepteras för publicering. En förutsättning för forskningspublikationer är att studenten haft huvudansvaret för det rapporterade arbetet, och varit aktivt delaktig som författare av artikeln.

Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2015-10-08