Göm menyn

729A46 Kognitionsvetenskpligt projektarbete


Senaste nytt...


 Webbsidor
 

Webbsidorna gäller


12/12 2011  Lärandekontrakt
 

Ni skall skriva ett lärandekontrakt som skall godkännas av handledaren innan ni börjar kursen.


10/9  Uppdaterat examinationsanvisningarna
 

Kursen är på 16 hp, och motsvarar alltså i omfång en kandidatuppsats. Eftersom den görs på avancerad nivå och ej grundnivå skall den vetenskapliga höjden motsvara en magisteruppsats. Rapportens utforming skall följa etablerad vetenskaplig praxis för det område inom vilken arbetet utförts.

Om arbetet har godkänts för publicering i en reviewbedömd konferens eller tidskrift kan denna publikation ersätta en profilfördjupningsrapport, om handledare och examinator finner detta lämpligt. Eftersom bedömningsprocessen för vetenskapliga publikationer ibland är väldigt lång kan även en insänd publikation accepteras om handledaren bedömer att arbetet kommer att accepteras för publicering. En förutsättning för forskningspublikationer är att studenten haft huvudansvaret för det rapporterade arbetet, och varit aktivt delaktig som författare av artikeln.Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2010-03-26