Göm menyn

729A42 Kognitionsvetenskaplig seminarieserie

Alla meddelanden27/8  Information om kursen hösten 2010 på väg
 

Information om kursen hösten 2010 kommer inom kort här. Ändringar jämfört med tidigare år är att examinationskraven kommer att förtydligas. Vi kommer snart att kalla till ett första informationsmöte, troligen i v 37.


7/11  Schemat uppdaterat
 

Nu finns ett uppdaterat schema för seminarier. Skicka gärna tips på fler kognitionsvetenskapligt intressanta seminarier till nilda@ida.liu.se


4/5  Schemat uppdaterat
 

Flera nya seminarier finns nu inlagda i schemat, bl.a. en gästföreläsning av Charles Goodwin. Påminner också om att jag gärna tar emot information om intressanta seminarier.


3/2  Schema för våren
 

Schemat med vårens seminarier börjar fyllas på. Nu finns bl.a. schema från samtalsseminarierna (SIS) inlagda. Dessutom ett seminariem med Björn Lindblom, mycket framstående professor emiritus i fonetik, som talar om "Talet tar form: från icke-språk till språk" den 11/2.


6/11  Hemsidorna uppdaterade
 

Hemsidorna är nu uppdaterade med en kort kursinformation och information om examination. Dessutom finns ett schema över kommande seminarier. Skicka gärna förslag om seminarier till nildaida.liu.seSidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2008-01-09