Göm menyn

729A42 Kognitionsvetenskaplig seminarieserie

Kursinformation


Kursen innebär deltagande i kognitionsvetenskapligt inriktade forskningsseminarier vid Linköpings universitet. Hit räknas inte enbart kognitionsvetenskapliga seminarier, utan också seminarier inom näraliggande områden (designforskning, samtalsforskning, handikappvetenskap m.m.). Också lic-framläggningar och doktorsdisputationer ingår.

Kursansvarig samlar in information om kommande seminarier och lägger in dem i schemat. Om du som student känner till något intressant seminarium eller liknande så meddela gärna nilda@ida.liu.se

För examination krävs ca 75% deltagande i utbudet av seminarier. Varje student uppmanas att notera vilka seminarier som han/hon deltagit i, för att vid kursens slut redovisa detta för examinator.


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2008-11-06