Göm menyn

729A42 Kognitionsvetenskaplig seminarieserie

Examination


För examination krävs ca 75% deltagande i utbudet av seminarier. Varje student uppmanas att notera vilka seminarier som han/hon deltagit i, för att vid kursens slut redovisa detta för examinator.

Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2008-11-06