Göm menyn

729A27 Natural Language Processing

VT1 2021


Välkommen till webbplatsen för kursen 729A27 Natural Language Processing!

Språkteknologi utvecklar metoder för att göra mänskligt språk tillgängligt för datorer. Denna kurs har som mål att ge teoretisk kunskap om och praktisk erfarenhet av de avancerade algoritmer som driver modern språkteknologi. Kursens fokus ligger på metoder som bygger på djupa neuronnät.

Detaljerad information om kursen hittar du på den engelska versionen av webbplatsen. Sidan på engelska


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2022-01-13