725G92
725G92 > Nomenklatur i kursen
Göm menyn

725G92 Problemlösning och programmering

Nomenklatur i kursen

Område (eller kursområde) och Områdesuppgifter

Med detta begrepp menar vi den del av kursen som handlar om en viss sak. T.ex. samlar vi ihop begreppen som har med hur man hanterar tangentbord och skärm i området "Enkel in- och utmatning" (detta är området OØ).

Till ett område kommer det att finnas examinerande inlämningsuppgifter. Dessa kallar vi "Områdesuppgifter", kort "O-uppgifter". Några av dessa uppgifter kommer att göras tillgängliga vid en viss tidpunkt och skall redovisas inom en timme för att man skall bli godkänd, andra O-uppgifter är mer som "vanliga" laboration där upplåsta O-uppgifter finns tillgängliga (se "Levling" nedan) och ska lämnas in för redovisningar när dessa är klara. Mer om hur detta går till finns under "Examination" på hemsidan.

O-uppgifter har specifika krav som finns beskrivna för respektive område. OBS! Tidigare områden anses vara förkunskapskrav och anses ingå (se "Levling" nedan).

Gamla studenter har fått vissa områdesuppgifter godkända via gamla "laborationer" eller motsvarande. Kontaka examinatorn om du har frågor angående detta.

Problemlösningsuppgifter

Kort "P-uppgifter".

Till skillnad från områdesuppgifter är dessa uppgifter på en nivå som motsvarar en tentauppgift. Detta gör att man som student alltså kan öva på uppgifter som är på den nivå som kursen har som mål att ni når upp till.

P-uppgifter blir tillgängliga vid en viss tid och för att bli godkänd på en sådan krävs dessutom att man är inloggad i tentasystemet på någon av de duggatillfällen som finns i schemat.

beroende på hur många P-uppgifter man blir godkänd på får man betyg på DAT1-momentet (tentan) i kursen. Antal godkända P-uppgifter ger DAT1-betyg enligt:

  • 1 P-uppgift godkänd    = betyg 3 på DAT1 
  • 2 P-uppgifter godkända = betyg 4 på DAT1 
  • 3 P-uppgifter godkända = betyg 5 på DAT1 
Detta betyg kan man förstås "plussa" genom att gå upp på tentan. OBS! Tentan är den ordinarie vägen att bli godkänd på DAT1, men vi ger lite extra bonus för dem som jobbar på bra och visar förståelsen redan under perioden. OBS! Dessa poäng gäller ENDAST för innevarande år.

Gamla studenter (som gått kursen tidigare) kan samla poäng på samma sätt som årets kull.

Levling

Detta begrepp är en ny sak som vi infört (efter många års funderingar) för att dels ge er studenter en möjlighet att arbeta på i egen takt (både snabbare och lite långsammare) och dels för att "säkerställa" att ni har förkunskaperna för att klara senare delar (områden) i kursen.

Att "levla" innebär att man genom att bli godkänd på ett moment (en områdes- eller problemlösningsuppgift eller annat) får tillgång till nya delar av kursen. Detta innebär i denna kurs att man inte bli examinerad på senare moment innan man är klar med dem som är "förkunskaper".

Hur detta "ser ut" ser ni under "Kurskarta" på kurshemsidan. I den bilden som finns där kan man klicka sig till de delar som är "upplåsta".


Sidansvarig: Viktor Olsson
Senast uppdaterad: 2021-08-24