725G92
725G92 > Redovisning av laborationer
Göm menyn

725G92 Problemlösning och programmering

Redovisning av laborationer


Riktlinjer för hur man redovisar en laboration.

Laborationerna redovisas på labtid. Du skall INTE redovisa varje delmoment för sig. Du redovisar hela laborationen på en gång (helst innan den mjuka deadline som finns given i kursinformationen). Redovisning av laboration nummer N redovisas senast i början av laboration N+1.

Inlämning via e-post

Inlämning av laborationer via mail är inte aktuellt för denna kurs.

Sidansvarig: Viktor Olsson
Senast uppdaterad: 2021-08-24