725G92
725G92 > Information om O- och P-uppgifter
Göm menyn

725G92 Problemlösning och programmering

Information om O- och P-uppgifter

Information om O-uppgifter och duggor

Under höstterminen kommer det att finnas möjlighet att göra de O-uppgifter som ingår i LAB1-momentet i kursen (i LADOK). Många av O-uppgifterna är uppgifter ni löser på labb samt egen tid och skickar in via SC (se mer om detta under "Tentaklienten SC" i menyn) för rättning när ni är klara. Resten av O-uppgifterna kommer ni att göra på egen hand under en dugga och sen skicka in via SC under duggans gång.

På duggorna är det viktigt att ni skickar in er lösning på uppgiften inom den utsatta tiden. Annars kommer den inte att räknas för godkänt. Duggauppgiften är dimensionerad till att klaras av inom den timme som ni har på er från att uppgiften släpps tills det att den skall skickas in.

Ni behöver kunna komma åt SC under alla pass som har med någon form av examination att göra. Som vi alla vet finns ThinLinc. Om ThinLinc inte fungerar för dig: Ge Helpdesk (helpdesk@liu.se) information (personligen) om när det strulat och på vilken dator du suttit samt vilket operativsystem du kör på så att de får data att lösa problemen utifrån.

 • Din lösning på en O-uppgift måste gå att kompilera, köra och det skall ge rätt resultat enligt de körexempel som finns. OBS! Varje enskilt körexempel är EN körning av programmet. Vi testar eventuellt med fler fall så försök göra det så generellt som möjligt så att du inte faller på målsnöret.
 • Lösningen skall förstås uppfylla de eventuella krav som står i själva uppgiften och dessutom de krav som gäller för det område som uppgiften täcker enligt hemsidan. Kolla "Checklistan" under respektive område också. Dessa är till för dig!

Assistenterna kommer att rätta din uppgift i efterhand (antagligen 1-2 dagar efter) och föra in resultat så att ni får uppdateringar av detta via "Kurskartan". Ni får dessutom ett svar via mail om huruvida det blev "godkänt" eller "underkänt" på just denna uppgift för säkerhets skull. Detta för att ni skall kunna ha koll på hur långt ni kommit.

Information om P-uppgifter och duggor

P-uppgifterna kommer att examineras på annat sätt än O-uppgifterna. Detta beror på att dessa kan ge betyg på tentan (d.v.s. helhetsbedömningen av kursen på något sätt) och därför har vi högre krav på hanteringen.

Information om hur all form av examination går till finns under "Distansdatortenta" i menyn. Vi kör P-uppgifterna via duggor enligt tentasystemet dels för att ni skall få "övning" inför tentan på detta och dels för att dessa uppgifter ju dessutom kan ge godkänt betyg på tentan.

Det som kan vara bra att känna till är att man förstås inte skall känna stress över att man kanske missar en P-uppgift på en dugga. Det kommer fler tåg och dessa är i första hand meningen som övning inför tentan (som är det ordinarie sättet att få godkänt på DAT1 i kursen).

Självklart är P-uppgifterna meningsfulla att vara med på och öva på då dessa ger mer stabil programmeringsvana och det är lite mer av den nivån som tentan kommer att vara på. Se det bara som en bonus om du dessutom klarar av uppgifter så att du får betyg på tentan.

VIKTIGT! När ni skickar in saker är det VIKTGT att ni använder RÄTT "assignment" i SC för den O- eller P-uppgift ni vill få rättad. Nedan finns en lista som säger vilken "assignment" som skall användas för respektive O/P-uppgift. Skicka också in ALLA ".adb"- och ".ads"-filer i samma inskickning, annars kan vi inte kompilera era program så det blir tyvärr då inte godkänt.
Skicka inte in ".ali"-filer, ".o"-filer eller körbara program. Vi kommer kompilera på våra system.

 • "Assignment 1" för Ada.O0
 • "Assignment 2" för Ada.O1
 • "Assignment 3" för Ada.O11.1
 • "Assignment 4" för Ada.O11.2
 • "Assignment 5" för Ada.O2
 • "Assignment 6" för Ada.O3.1
 • "Assignment 7" för Ada.O3.2
 • "Assignment 8" för Ada.O4
 • "Assignment 9" för Ada.O5
 • "Assignment 10" för Ada.O6
 • "Assignment 11" för Ada.O7
 • "Assignment 12" för Ada.O8
 • "Assignment 13" för Ada.O9.1
 • "Assignment 14" används ej
 • "Assignment 15" för Ada.P2 (via "P-dugga" på P-pass)
 • "Assignment 16" används ej
 • "Assignment 17" för Ada.P6 (via "P-dugga" på P-pass)
 • "Assignment 18" för Ada.P9 (via "P-dugga" på P-pass)


Sidansvarig: Viktor Olsson
Senast uppdaterad: 2021-09-30