Göm menyn

725G60 Applikationsutveckling för iPhone och iPad


LISAM

Kursen använder on-line-verktyget LISAM — för att komma åt kursforum och upprop loggar du in där med ditt LiU-id.

Frågor

Har du några frågor kring kursen innan du fått tillgång till kursforumet får du gärna ställa dem till: jakob.bandelinno.sp.am@em.ai.l@liu.se. Skriv med att det gäller kurs 725G60.

Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2014-08-25