Göm menyn

725G45 Datorarkitektur och operativsystem

Kursplan


Mål

Målet är att studerande ska förvärva introducerande kunskaper om datorarkitektur och operativsystem. Den studerande skall efter genomgången kurs:
  • förstå, beskriva och reflektera över datorarkitektur och operativsystem
  • förstå, beskriva, värdera och reflektera över olika datorarkitekturer
  • förstå och beskriva principer för kopplingen mellan operativsystem och datorarkitektur

Kursinnehåll

Centralt innehåll i kursen är:
  • primärminne och sekundärminne
  • instruktionsuppsättning
  • schemaläggning

Undervisning/Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar.

Kurslitteratur

David A. Patterson and John L. Hennessy: Computer Organization and Design - The Hardware/Software Interface, 4th Edition, Morgan Kaufmann.

Sidansvarig: Unmesh D. Bordoloi
Senast uppdaterad: 2012-08-15