Göm menyn

725G17 Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation

Kursinformation


Syfte och innehåll

Syftet med kursen är att du som student ska förvärva grundläggande kompetens i webbpublicering för bloggar, företagssajter, webbtidningar och liknande publikationer. Efter genomgången kurs ska du kunna anpassa tekniken efter dina syften, starta och underhålla en enkel publikation, samt även förstå teorier och modeller med avseende på webbteknik, webbdesign, och kommunikation.

Kursen vänder sig även till dig som vill lära dig grundläggande webbpublicering, för att kunna beställa en webbplats, eller hyra in konsulter för att underhålla din webbplats. Du får kännedom om vad som är lätt och svårt att göra. Du får också kännedom om vad nya teknologier kan innebära för din webbplats, och för samhället i stort.

Följande tas upp i kursen: publiceringsverktyg för vanliga syften, såsom att skapa en blogg, wiki, diskussionsforum, virtuella samhällen och podradio, grundläggande webbdesign med användning av HTML och CSS, Javascript samt sambandet mellan tekniska lösningar och kommunikation.

Den andra delen av kursen utgörs av ett projektarbete. Det kan vara ett projekt du genomför enbart för att lära dig det som tas upp i kursen, men du kan också ta med dig ett projekt till kursen, till exempel en webbpublikation du jobbar med professionellt eller ideellt.

 

Undervisningsformer

Eftersom kursen går på distans, så kan du genomföra den var du vill, så länge du har tillgång till Internet, och en dator där du kan installera de verktyg vi kommer att använda på kursen. Det innebär också att du själv kan bestämma exakt när på dagen du arbetar med kursen.

Eftersom kursen går som en distanskurs, så ser undervisningsformen lite annorlunda ut jämfört med vanliga kurser. Förläsningar hittar du som screencasts och podcasts som publiceras under kursens gång. Lärarinteraktion och studentinteraktion sker främst via kursforumet. I kursen används olika litteraturkällor, dels böcker som du hittar i litteraturlistan, dels resurser som du hittar själv. Vi som ger kursen är av åsikten att webbpublicering är något man lär sig bäst under tillämpning. Även om vi tillhandahåller läsanvisningar och kurslitteratur, kommer du själv behöva söka efter en hel del information själv. Kursforumet kommer dock till stor hjälp här -- ställ frågor och dela med dig av dina svar.


Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2015-01-07