Göm menyn

725G17 Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation

Examination

Kursen examineras i två block. Det första blocket omfattar 3 poäng, på den delen av kursen kan du få betyget U/G. Det andra blocket omfattar 4,5 poäng, och på den delen av kursen kan du få U/G/VG. På kursen som helhet kan du få betyget U/G/VG, när du klarat båda blocken.

Den första delen av kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter. I den andra delen av kursen kommer du att arbeta med ett projekt. Ditt betyg kommer inte bara att baseras på hur bra ditt projekt blev, utan på vad du visar i dina redovisningar att du lärt dig genom ditt projekt. För projektet kan det också finnas särskilda krav som måste vara uppfyllda för G respektive VG. Dessa anges i så fall i projektanvisningarna.

Betyget VG på hela kursen får du om du visat särskilt stor förståelse. Du kan bara få VG på hela kursen om du har VG på projektdelen. Men VG-betyget relaterar i princip till din kunskap som helhet. Du kan till exempel visa stor förståelse genom dina redovisningar. Du kan också visa din kunskap genom det sätt du besvarar andra studenters frågor på i kursens diskussionsforum, eller genom det sätt du kommenterar andra studenters arbete.

Kursen examinseras löpande under pågående kursomgång. För att examineras senare än den kursomgång du först registrerats på måste du registrera om dig på kursen.

Kompletteringar och omregistrering

För att kunna komplettera eller examineras under en senare kursomgång än den du från början varit antagen till måste du omregistrera dig på kursen. Omregistrering på en kurs kan göras tidigast när nästa termin börjat. Du kan omregistrera dig på kursen genom att logga in på studentportalen med ditt liu-id och kryssa i rutan att du vill omregistrera dig till nästa kursomgång. Alternativt så kan du kontakta kursadministratören och säga att du vill omregistrera dig. Observera att hen inte heller kan omregistrera dig innan ny termin börjat.

Om du anser att du fått en felaktig bedömning av ditt arbete vid examinationen, så kan du återkomma till kursansvarig om det inom två veckor.


Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2015-01-07