2022-01-19 - Produktionsekonomi
Strategier för att investera i kryptomarknaden med hjälp av marknadsanomalier
Anders Jåfs
Avancerad (30hp)
kl 10:30, Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY2YzZiZjEtZDIxOC00NzFhLWE1YjktODkzM2E3ZDI3NGQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22913f18ec-7f26-4c5f-a816-784fe9a58edd%22%2c%22Oid%22%3a%229e7ee63a-d0a9-4fc6-a6e6-446fed44fffe%22%7d (På svenska)
2022-01-24 - Projekt, innovationer och entreprenörskap
How to Create Customer Value Through Sustainability - A study on how technical consulting firms can develop the value proposition towards manufacturing customers by integrating sustainability
Linda Olson
Avancerad (30hp)
kl 08:00, Via Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/69651726178 (På svenska)
2022-01-27 - Mekanisk värmeteori och strömningslära
CFD analysis of water replenishment holes in an offshore wind turbine foundation
Swetha Sappe Narasimhamurthy, Shubham Arvind Tupkar
Avancerad (30hp)
kl 10:30, Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/62475310880 Passcode: 488067 (In English)
2022-03-25 - Industriell miljöteknik
Integrating electrified road transports with Swedish flexibility markets
Peter Whittaker
Avancerad (30hp)
kl 10:15, S2, Hus C (In English)