IDA Summer of Code 2016

Per definition världens bästa sommarjobb --Deltagare 2013

Har du en programmeringsidé du vill jobba med och dessutom få betalt, då är IDA Summer of Code (ISOC) något för dig.

Välkommen till den tredje upplagan av IDA Summer of Code!

IDA Summer of Code är en möjlighet för studenter att jobba med egen mjukvaruutveckling under en månad i sommar med lön. Har du en idé du vill utveckla, förbättra något i ett projekt du jobbat med under terminen, eller bidra till något open-source projekt - nu har du chansen!

Ladda upp din ansökan i . pdf-format på www.ida.liu.se/isoc/. Din ansökan bör vara 1-2 sidor där du beskriver dig själv, vad du vill utveckla, samt vad du hoppas uppnå.

Följ oss på Facebook samt på Twitter under #IDASummer
Viktiga datum
 • 17/4 Ansökan inlämnad
 • 19/5 Besked om antagning
 • (Preliminärt) 10/6 Uppstartsmöte
 • 1/10 Avrapportering
Ladda upp din ansökan

Liu-ID:

Frågor och Svar
 • Q: Vem får ansöka?
  A: Alla som är läser vid Linköpings Universitet.
 • Q: Kommer jag äga det jag bygger?
  A: Ja; men IDA förbeåller sig rätten att visa upp ditt projekt i informationssyfte.
 • Q: Får jag arbeta med affärsutveckling
  A: Nej, syftet är att programmera mjukvara. Du får dock självklart bygga saker du vill använda i kommersiella syften.
 • Q: Kan man vara flera personer på en ansökan?
  A: Ja, dock har vi ett begränsat antal platser, vilket kan medföra att projektet har en mindre chans att bli antaget.
 • Q: Under vilken period förväntas jag arbeta?
  A: Ni disponerar delvis er egen tid, det vill säga ni kan dela upp tiden så att ni jobbar några veckor i Juni och några i Augusti (eller Juli). Vi rekommenderar dock att ni inte delar upp er tid i mindre enheter än en vecka.


Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2016-04-01