Välkommen till FriendlyReader!

Projektinfo

Gå till projektsidan

Kontakt

Arne Jönsson
Sture Hägglund

FriendlyReader
100%
Friendly Reader Web är en webtjänst som hjälper dig att sammanfatta och förenkla texter. När en text sammanfattas kan man tappa lite "flyt", men det blir mindre text att läsa. Den viktigaste informationen ska bli kvar i sammanfattningen, men är beroende av hur mycket texten sammanfattas. Om texten sammanfattas mycket kan viktig information gå förlorad, vilket användaren bör ha i åtanke.

Klista in en text i textrutan eller ladda upp en fil genom att klicka på den gröna pilen ovanför textrutan. Klicka på ett ord för att se synonymer. Inte alla ord har synonymer. Du kan klicka på en synonym så byts ordet i texten ut mot synonymen.

Använd verktyget ovanför textrutan för att sammanfatta texten till önskvärd procent. Dra reglaget till vänster för att korta ner texten.

Markera meningar eller rader genom att välja ett alternativ i panelen till höger under ”Markera”. Klicka sedan på en rad eller mening i texten där du vill ha markeringen. Förflytta markeringen mellan meningar eller rader med höger och vänster piltangent.

Ändra storleken på texten genom att använda plus eller minustecknet i panelen till höger under ”Storlek”. Ändra radavståndet i texten genom att använda plus eller minustecknet i panelen till höger under ”Storlek”.
Funktioner
Bakgrundsfärg
Textfärg
Markering
Markera meningar
Storlek
Radavstånd
Projektet finansieras av Post- och Telestyrelsen (PTS) och SICS East Swedish ICT.