Gör det lättare att läsa och förstå text

Friendlyreader

Sammanfatta texten

Sammanfatta texten genom att välja en storlek med dragreglaget

Förenkla texten

Anpassa textförenklingen

Visa synonymer Få texten uppläst Textinformation
Antal meningar:
Antal ord:
Antal tokens:
LIX:
OVIX:
Textkomplexitet
  • Ovix = Ordvariationsindex
  • LIX = Läsbarhetsindex
  • Meningsdjup = Antalet dependensrelationer till/från rot-ordet
  • Återställ texten
    Calibri
    Arial