Gör det lättare att läsa och förstå text

Friendlyreader

Sammanfatta texten

Sammanfatta texten genom att välja en storlek med dragreglaget

Viktigaste meningarna

Visa textens viktigaste meningar genom att dra i dragreglaget. Anpassa antalet meningar mellan 1-10.

Förenkla texten

Anpassa textförenklingen

Visa synonymer Få texten uppläst Textinformation
Antal meningar:
Antal ord:
Antal tokens:
LIX:
OVIX:
Textkomplexitet
  • Ovix = Ordvariationsindex
  • LIX = Läsbarhetsindex
  • Meningsdjup = Antalet dependensrelationer till/från rot-ordet
  • Återställ texten
    Calibri
    Arial