Minnesmark

Undervisa utomhus med datorförstärkta skattjakter

Släpp ut dina elever på en skattjakt där de kan utforska både den fysiska miljön och den media du vill göra tillgänglig för dem

Vi vet av erfarenhet att lärare kan motivera sina elever genom att bjuda in dem till upplevelser utanför klassrummet. Med Minnesmark kan du kombinera klassrumsundervisning med lärande utomhus.

Skapa en skattjakt eller rundvandring i Minnesmark Editor och skicka ut eleverna med en iPad eller iPhone till platser där du via appen kan berätta mer om den plats de besöker med videoklipp, ljudklipp eller bilder.

Hur fungerar Minnesmark?

Minnesmark använder inbyggda GPS- och kamerafunktioner i iPad och iPhone för att aktivera förbestämda mediahändelser. En mediahändelse kan aktiveras genom att användaren startar en skattjakt i appen, kommer till en specifik plats, eller riktar enhetens kamera mot en specifik symbol, kallad AR-markör*.

Den media som presenteras kan visas ovanför det synfält som enhetens kamera fångar, vilket gör att du kan kombinera olika perspektiv. Till exempel kan du lägga historisk information framför kamerans vy av omgivningen, visa hur en specifik plats såg ut för 200 år sedan eller aktivera ljudeffekter när eleven tagit sig dit.

*AR = Augmented Reality, datorförstärkt verklighet

Skapa en skattjakt

Skattjakter skapas med Minnesmark Editor som du får tillgång till genom att registrera dig längst upp på den här sidan.

För att skapa en skattjakt bör du först bestämma vilka platser du vill använda som stationer, och om media ska aktiveras när eleven startar skattjakten, ankommer till en station eller riktar enhetens kamera mot en AR-markör. Därefter bestämmer du vilka media (videoklipp, ljudklipp eller bilder) som ska användas. Du kan också välja om eleven ska få en länk eller mediafil via epost när skattjakten slutförts.

När du har dessa grundläggande saker klara för dig kan du använda Minnesmark Editor för att skapa din skattjakt via fyra enkla steg.

1

När du skapar en skattjakt väljer du först rundans namn och laddar upp de mediafiler som ska aktiveras vid starten av skattjakten.

2

När du skapar en skattjakt väljer du först rundans namn och laddar upp de mediafiler som ska aktiveras vid starten av skattjakten.

3

När du skapar en skattjakt väljer du först rundans namn och laddar upp de mediafiler som ska aktiveras vid starten av skattjakten.

4

När du skapar en skattjakt väljer du först rundans namn och laddar upp de mediafiler som ska aktiveras vid starten av skattjakten.

Om Minnesmark

Minnesmark har utvecklats av Mattias Arvola och Umapathi Tallapragada.

Arbetet påbörjades i forskningsprojektet "Datorförstärkta landskap i Astrid Lindgrens bygd", vilket finansierades av Tillväxtverket, Vimmerby kommun och Linköpings universitet via Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik.

Utvecklingsarbetet har sedan bedrivits inom ramen för SICS East Swedish ICT genom finansiering från projektet VASS (Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande) som finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. VASS projektleds av Inger Edforss-Fuchs på Västra Ramlösa skola i Helsingborg.