LiU > IDA > Real-Time Systems Lab
ABOUT
MEMBERS
COOPERATION
PROJECTS
PUBLICATIONS
COURSES
OPEN POSITIONS
THESES
ALUMNI

Announcements

[14 May 2018] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Ernfridsson. more ...

[16 May 2017] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tim Hultman. more ...

[12 May 2016] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Alesand. more ...

[12 May 2016] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Mathias Almquist and Viktor Almquist. more ...

[25 May 2015] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Klervie Toczé. more ...

[26 May 2014] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Simon Andersson. more ...

[31 May 2012] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Ulf Magnusson. more ...

[27 February 2008] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Johan Sigholm. more ...

[03 March 2004] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tobias Chyssler. more ...

[01 Jul 2003] For second year in a row a masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from SNART - Mehdi Amirijoo. more ...

Master Thesis - Past Projects - Abstract

Sårbarheterna med Bluetooth inom hälsotillämningar

ID: LIU-IDA/LITH-EX-G..16/062--SE

Detta examensarbete har utförts inom programmet högskoleingenjör i datateknik vid Linköpings Universitet. Syftet med arbetet är att undersöka de säkerhetsbrister som finns med att använda enheter som kommunicerar via Bluetooth inom hälsotillämningar samt vilka steg som kan tas för att skydda sig mot dem. För att studera dessa sårbarheter användes en pulsmätare som anslöts via Bluetooth med en Android-telefon. Vi påvisar i den första delen av rapporten de sårbarheter som finns med att använda Bluetooth genom att utföra ett antal tidigare kända attacker som tidigare inte har studerats i detta sammanhang. I den andra delen av rapporten utförs attackerna igen, men den här gången med en metod för att motverka skadan de kan åstadkomma. Resultaten visar några av de sårbarheter inom applikationer för hälsa som man måste ha i åtanke när man utvecklar system som hanterar känslig data via Bluetooth. Det visar att det går att avvärja flera av de studerade attackerna med relativt enkla metoder som inte kräver någon extra hårdvara

Keywords:

File: Click here to download/view the thesis

Author(s): Tobias Nilsson

Contact: Simin Nadjm-Tehrani

Click here to return.
Last modified February 2017. If you have questions or suggestions for the webpages, contact the webmaster