LiU > IDA > Real-Time Systems Lab
ABOUT
MEMBERS
COOPERATION
PROJECTS
PUBLICATIONS
COURSES
OPEN POSITIONS
THESES
ALUMNI

Announcements

[14 May 2018] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Ernfridsson. more ...

[16 May 2017] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tim Hultman. more ...

[12 May 2016] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Alesand. more ...

[12 May 2016] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Mathias Almquist and Viktor Almquist. more ...

[25 May 2015] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Klervie Toczé. more ...

[26 May 2014] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Simon Andersson. more ...

[31 May 2012] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Ulf Magnusson. more ...

[27 February 2008] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Johan Sigholm. more ...

[03 March 2004] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tobias Chyssler. more ...

[01 Jul 2003] For second year in a row a masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from SNART - Mehdi Amirijoo. more ...

Master Thesis - Past Projects - Abstract

Integrerad modulär avionik med virtualisering

ID: LIU-IDA/LITH-EX-A--13/046--SE

Det finns huvudsakligen tre olika sätt att konstruera ett partitionerat system på: Federerad arkitektur, Integrerad Modulär Avionik (IMA) med ARINC 653 eller IMA med virtualisering. I den här rapporten undersöks de olika arkitekturernas egenskaper och vilka möjligheter som finns för certifiering av dem. Efter den teoretiska undersökningen har Virtualisering, och framförallt Xen, valts ut för en testimplementation och tillförlitlighetstester. Testimplementationen består av fyra partitioner där varje partition har sin specifika uppgift att lösa. Den fjärde partitionen används för att undersöka hur Xen hanterar en partition som aggressivt nyttjar I/O, processor eller arbetsminne. Testerna visar att Xen har en svag punkt: all I/O hanteras via en egen, speciell, partition. Denna partition saknar dessutom möjligheter att prioritera I/O från specifika partitioner. Den slutgiltiga slutsatsen av de tester som genomförts är att ett system byggt på Xen inte kan lämna samma tillförlitlighet som ett system med en federerad arkitektur eller ett system som bygger på ARINC 653.

Keywords: Partitionerat system, Virtualisering, Xen, ARINC 653, DO-178C

File: Click here to download/view the thesis

Author(s): Clas Enkvist

Contact: Simin Nadjm-Tehrani

Click here to return.
Last modified February 2017. If you have questions or suggestions for the webpages, contact the webmaster